Lehepuhur on hea abimees nii suurte kui ka väikeste pindade koristuseks. Kuna puhurite valik on lai ja lisaks bensiinimootoritega puhuritele on kasutusel ka akupuhurid, siis aitame valimisele kaasa ning loome selgust milliseid töid puhuriga teha saab ja millisteks töödeks millist puhurit valida.

Lisaks lehtede puhumisele saab puhureid kasutada ka teisteks töödeks:

  • Terrassi puhastus liivast, lehtedest ja muust lahtisest mustusest
  • Auto vms tehnika kuivatus pärast pesu
  • Vagunelamu, bussi, kaubaauto kaubaruumi jms pindade sisepuhastus
  • Garaaži, ehitusobjektide, lao puhastus
  • Lumekoristus
  • Vihmaveerennide puhastus
  • Katuse puhastus
  • Staadionite, parklate, parkide, väljakute jms avalike kohtade ürituste järgne või tavapärane koristus

Võimalike tööde nimekiri on lai ja tõenäoliselt on nutikamatel STIHL-i puhurite kasutajatel siia nimekirja nii mõndagi huvitavat lisada. STIHL-i puhuritele on olemas mitmesugust lisavarustust, mis ülalmainitud tööd veelgi lihtsamaks teevad. Näiteks spetsiaalne vihmaveerennide puhastuskomplekt käeshoitavale puhurile BG 56, lisaks imukomplektid lehtede kokkukogumiseks ja samaaegseks purustamiseks. Samuti erinevad otsikud suurematele ja väiksematele puhuritele õhujoa suunamiseks või efektiivsemaks muutmiseks, näiteks lumekoristusel või suuremate pindade koristamisel.

 Milline on STIHLi puhurite valik?

Põhimõtteliselt jagunevad puhurid kaheks - kodukasutaja puhur ja professionaalne puhur. Kodukasutajale sobivad puhurid on BG 56 ja BR 200 seljaskantav puhur, professionaalseks kasutamiseks sobib BR 700 ja BR 800, see on ühtlasi ka kõige tugevama puhumisjõuga lehepuhur Eesti turul. Valikus on olemas ka akutoitel puhur BGA 200, BGA 86, BGA 60, BGA 57 BGA 45. Viimased sobivad eriti hästi kasutamiseks kohtades, kus on oluline vaikne töö (koolid, lasteaiad, haiglad, avalikud pargid, kortermajade ümbrus jne) ning kindlasti ka koduaiad

 

Akupuhurite valimisel on oluline hinnata reaalset tööaega,mis kulub lehtede koristamisele. Kui vanasti kasutati elektrikaabliga puhureid, siis nüüdseks on see ajalugu ja akupuhurid on sama võimsad kui bensiinimootoriga puhurid. Seega tõenäoliselt on akupuhur Sulle õige valik. Akupuhur on mõistlik valik koduseks kasutuseks, väiksem maatükk ja väiksemahulised tööd; koolide, lasteaedade, haiglate jms müratundlike kohtade ümbruse koristuseks. Akupuhur sobib hästi ka keerukamatesse aedadesse, kus puid-põõsaid palju, kuid pind samas pole suur.

Akupuhurite soetamisel on hea võimalus neid esindustes testida, nii saab parima ettekujutuse puhuri võimekusest ja kui algselt võis tundub, et akupuhur pole piisavalt võimas, siis selle eelarvamuse saab lihtsasti ümber lükata.

 

Milliseid tehnilisi andmeid jälgida?

Puhuri valimisel ei saa võtta aluseks ainult ühte tehnilist näitajat sest kvaliteetse töötulemuse annavad erinevate tehniliste näitajate kombineerimine.

Nii näiteks ei piisa ainuüksi suurest õhukiirusest lehtede koristamiseks või siis tohutust õhuhulgast.

Kui suure õhuhulga juures on kiirus väike, siis töötulemust praktiliselt pole. Sageli näidataksegi tehnilistes andmetes maksimaalset õhukiirust või siis maksimaalset õhuhulka ja seda viimast otse seadmelt ilma puhumistoruta.

Lisaks tehnilistele andmetele on oluline ka see, mis pole kohe silmaga näha, näiteks puhumistoru kuju, konstruktsioon ja ka ventilaatori või turbiini konstruktsioon.

 

Akupuhur STIHL BGA 200 näide

Parim töötulemus ja aergonoomika on saavutatud optimeerides omavahel puhumistoru läbimõõdu, puhumisjõu (21 N) ja akupuhuri kohta väga võimsa õhukiiruse (84 m/s) näitajaid. Ehk siis õhu kiirus tõstab lehed maapinnalt ja õhu hulk puhub need ära, see kokku on STIHLi kvaliteedile vastav töötulemus, mida Sa tegelikult ootad!

Mida veel jälgida?

Bensiinimootoriga puhurid sobivad talumajja, kus pinnad suured, lehevaip paks ning võimu rohkem vaja. Kui lehti koristatakse 1-2 korda sügise jooksul, siis maha jäänud lehevaip on kindlasti ka märg ja raske, sellisel juhul on võimsus oluline ning tööaeg ka kindlasti pikk, seega tuleks valida võimsad ja suutlikud bensiinimootoriga puhurid.

Töö tegemisel on alati oluline ergonoomika. STIHL pöörab suurt rõhku oma seadmete arendamisel just kasutaja mugavusele ja lihtsusele. Puhuri ostmisel on oluline jälgida, kas seade on hästi tasakaalus või vajab see kuidagi ebaloomulikku hoidmist ja pidevat sättimist töö ajal, mis käe kiiresti ära väsitab. Seljaskantavate puhurite juures on oluline see, et kui mugavalt ja hästi ta seljas istub ning kas joatoru on lihtne suunata või nõuab see ebaloomulikku keha asendit. Mida mugavam tööriist käes tundub, seda lihtsam on tööd teha ning seda vähem väsitav töö on.

Detailides peitub mugavus. STIHL BR 800 on kõige võimsam lehepuhur Eesti turul. Mõeldud on see professionaalseks kasutamiseks haljastuses ja linnahoolduses ning ka suurtes kodumajapidamistes. See on esimene bensiinimootoriga lehepuhur, mida ei pea käivitamiseks seljast võtma! Puhuri seadistamine vastavalt töötajale ja töö iseloomule on samuti tehtud ülimalt lihtsaks ja mugavaks - ei ole vaja kasutada lisatööriistu, kõik on võimalik seadistada otse töökohal lisavahendite abita!